Fredes Liv!

030544 Født på Rørthvej i Odder.

090744 Døbt i Odder Kirke.

        45 Flyttet til Århus.

070851 Begyndt Skolegang i Læssøesgades Skole, Århus.

060856 Skiftet skole til Ingerslevs Boulevard Skole.

        60 Mellemskoleeksamen.

        60 Handelslærling Carl F. Petersen, Århus.

        60 Handelsskolen i Århus.

        64 Handelsmedhjælpereksamen.

        64 Ansat X-Ophan Århus Trykker.

010865 Værnepligt ved Kongens Jyske Fodregiment, Fredericia.

011066 Ekspedient Carl F. Petersen, Kolding.

130768 Gift med Ellen-Margrethe Bang Pedersen i Bregnet Kirke.

010868 Flyttet til Skærbæk ved Fredericia.

        69 Ansat ved Fyns Luftringefabrik i Kolding.

021173 Selvstændig Vejle Dækcenter, Vejle. Kompagnon Kurt Madsen. (Fratrådt 1974)